Prihlasovanie na duchovné cvičenia vo farnosti Trnava - Kopánka

Prehľad prihlásených

DC starší stredoškoláci
Rozlišovanie
Štefan Timko
15. - 18. 2. 2024
Plavecký Mikuláš

Počet voľných miest: 7

  • Martin Mikuláš [1]
  • Kristian Polgar [1]
  • Jakub Mikulčík [1]
  • Tomáš Cák [1]
  • Michal Mečír [1]
  • Martin Marioth [1]
  • Ondrej Opálek [1]
  • Kristian Mario Polak [1]
  • Šimon Ruttmar [1]
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙